Remke van Staveren

13 jaar en levensbedreigend ziek: 9 maanden wachten.

‘Ze had beter kanker kunnen krijgen, dan werd ze tenminste direct adequaat behandeld.’ Marieke is ten einde raad, haar 13-jarige dochter is levensbedreigend ziek. Ze lijdt aan anorexia, heeft nog maar een schamele BMI van 13 en is gisteren – alweer – in het algemeen ziekenhuis opgenomen voor dwangvoeding. Die adequate behandeling in een gespecialiseerde

Mijn Eureka!-moment

‘Wanneer is bij jou die omslag gekomen?’ wil Toon weten. Ik ben op bezoek bij Toon Walravens, ervaringsdeskundige en sinds enkele maanden hoofdopleider SRH aan de RINO Groep. Toon doelt op het moment waarop ik als psychiater minder medisch, en meer herstelondersteunend ging werken. De ‘omslag’ van dokter naar ggz-zorgverlener, en vervolgens naar medemens. Een

Mijn verhaal – Wilma Boevink

“Door onze verhalen zijn we in staat om het verschil te zien tussen wie we zijn en de problemen die we hebben. En we leren erdoor formuleren welke steun we nodig hebben. We maken verhalen waarin we onszelf herkennen, waarvoor we onze eigen woorden zoeken en waarvoor we onze eigenheid hervinden. Verhalen waarvan we kunnen

Minder marktwerking? Meer visie!

De zorg bevindt zich de afgelopen jaren in een permanente ‘code rood’. Met de verkiezingen in zicht roeptoetert minister Hugo de Jonge dat de marktwerking is doorgeslagen. Om vervolgens ‘maatregelen’ aan te kondigen die de toch al beperkte vrije artsenkeuze nog verder bedreigen. Hoe komen we uit de impasse? Wat hebben zorgmedewerkers – alle medewerkers,