Remke van Staveren

Mijn Eureka!-moment

‘Wanneer is bij jou die omslag gekomen?’ wil Toon weten. Ik ben op bezoek bij Toon Walravens, ervaringsdeskundige en sinds enkele maanden hoofdopleider SRH aan de RINO Groep. Toon doelt op het moment waarop ik als psychiater minder medisch, en meer herstelondersteunend ging werken. De ‘omslag’ van dokter naar ggz-zorgverlener, en vervolgens naar medemens.

Mijn verhaal – Wilma Boevink

“Door onze verhalen zijn we in staat om het verschil te zien tussen wie we zijn en de problemen die we hebben. En we leren erdoor formuleren welke steun we nodig hebben. We maken verhalen waarin we onszelf herkennen, waarvoor we onze eigen woorden zoeken en waarvoor we onze eigenheid hervinden. Verhalen waarvan we kunnen

Ja, er is een APP om beter te leren communiceren: MedCom

Een nieuwe, herstelondersteunende ggz begint bij een nieuwe taal en manier van denken. Met het verschijnen van de tweede druk van Patiëntgericht communiceren in de ggz is ook gratis app MedCom geheel herzien! De afgelopen jaren is er veel veranderd, zowel in de maatschappij als in de ggz. Met de komst van de herstelbeweging (Wilma