Remke van Staveren

Team Tuindorp Utrecht BuurtzorgT

Vanaf 2019 wil BuurtzorgT ook in Utrecht goede, herstelondersteunende specialistische ggz aanbieden aan mensen met complexe psychiatrische klachten en sociale problemen. Door weer en wind. Op maat, in de wijk en bij de mensen thuis. Met kleine, gemotiveerde, zelfsturende teams die werken op basis van gelijkwaardigheid, respect en vertrouwen. Team Tuindorp Eén zo’n team is

Nieuwe ggz begint bij nieuwe taal

Als taal ons denken vormt, begint een nieuwe, herstelondersteunende ggz bij een nieuwe, herstelondersteunende taal. Patiëntgericht communiceren in de ggz dient als inspiratiebron voor alle hulpverleners in de ggz, al dan niet in opleiding, die samen met hun patiënten of cliënten willen werken aan herstel. Op 1 februari verschijnt de tweede – geheel herziene –

Het ‘nee’ van Tjeenk Willink: hoe dan?

Nee!, zeggen we massaal tegen de voorgenomen wet BIG II. Nee!, zeggen we tegen het onethische en onwetenschappelijke ROM-data verzamelen in de ggz. Nee, zeggen we tegen alle overbodige administratie en onzinnige regels in de zorg… De tendens is duidelijk, de maat is vol. Zelfs de immer kreukvrije minister van staat Tjeenk Willink riep zorgverleners