HART voor de GGZ blog

TT-maart-2020.jpg

Team Tuindorp Utrecht BuurtzorgT

Vanaf 2019 wil BuurtzorgT ook in Utrecht goede, herstelondersteunende specialistische ggz aanbieden aan mensen met complexe psychiatrische klachten en sociale problemen. Door weer en wind. Op maat, in de wijk en bij de mensen thuis. Met kleine, gemotiveerde, zelfsturende teams die werken op basis van gelijkwaardigheid, respect en vertrouwen.

Team Tuindorp

Eén zo’n team is Team Tuindorp. Zoals de naam al suggereert richten we ons in eerste instantie op de Utrechtse wijken Tuindorp, Tuindorp Oost, Tuinwijk, Voordorp, Witte Vrouwen, Vogelenbuurt, Pijlsweerd, Lauwerecht en Staatsliedenbuurt. Wij hopen ons in de toekomst te kunnen opsplitsen in meerdere teams om – los van postcodes en andere oneigenlijke drempels – psychische zorg te bieden waar die nodig is.

Waarom BuurtzorgT?

BuurtzorgT is ontstaan vanuit het besef dat ook een persoon met een psychiatrische aandoening een betekenisvol bestaan wil en kan hebben. De scheiding tussen ziekte en gezondheid is minder absoluut dan het huidige zorgsysteem suggereert. Ook ‘zieken’ beschikken over veel ‘gezondheid’ en kunnen daarmee een zinvolle rol hebben en een bijdrage leveren in de zorg aan anderen.

Huisartsen en cliënten vragen om eenvoudig georganiseerde, toegankelijke en betrokken zorg. Medewerkers vragen om een werkgever die vertrouwt op hun professionele vaardigheden en autonomie en die het werk goed en op een eenvoudige manier faciliteert. Familie en naasten vragen om een gelijkwaardige rol in de zorg en om betrokken te zijn, daar waar mogelijk.

Waar wij in geloven

Wij geloven dat de cliënt het meest gebaat is bij regie over zijn of haar herstel en ons vertrouwen dat hij het met onze hulp en die van zijn omgeving redt. Wij willen psychiatrische opnames voorkomen met interventies in de omgeving van de cliënt en met hulp van die omgeving.

Wij geloven in persoonlijke psychiatrie (Jim van Os en Philippe Delespaul), het ondersteunen van herstel (Wilma Boevink), positieve gezondheid (Machteld Huber) en werken vanuit compassie, met HART voor de GGZ.

Van ‘hoe dan?’ naar ‘doe dan!’

Team Tuindorp heeft de ambitie om specialistische geestelijke gezondheidzorg (sggz) te vernieuwen. We zouden eindeloos kunnen stilstaan bij hoe we de zorg idealiter zouden willen, maar het woord zegt het al: dan staan we stil. Liever gaan we aan de slag, en leren we door doen.

Dit zijn alvast een paar concepten waar we – stap voor stap – mee aan de gang willen:

Persoonlijke psychiatrie (nieuwe ggz): We geloven in persoonlijke psychiatrie. We starten een behandeltraject met een herstelondersteunende intake (HOI, samen met een ervaringsdeskundige) en stellen de vier vragen van Jim van Os: Wat is er met je gebeurd? Wat zijn je kwetsbaarheden / klachten? Wat zijn je weerbaarheden/ krachten? Wat heb je nodig? We beschrijven samen met de cliënt een persoonlijke diagnose. De DSM gebruiken wij uitsluitend als ‘kassabonnetje’ voor de zorgverzekeraar. We streven naar normalisering, het doorbreken van stigma en het gebruik van zo min mogelijk medicatie (maar wel zo veel als nodig is).

Herstel: We streven naar een zo snel mogelijk en zo volledig mogelijk herstel van onze cliënten. Behandeling (bijvoorbeeld in Open Dialogue, of traumabehandeling) is op maat en gericht op herstel. De behandeling is beperkt in duur om deze zo efficiënt en effectief mogelijk te laten verlopen. We maken gebruik van herstelondersteunende inzichten zoals ervaringsdeskundige Wilma Boevink die geformuleerd heeft: Herstel, Empowerment en Ervaringsdeskundigheid (HEE).

Groepen: We werken graag met groepen. Op dit moment hebben we een ACT-groep, zelfcompassiegroep en een tuingroep!

De taal van compassie: We communiceren herstelondersteunend, respectvol en gelijkwaardig. Een leidraad is het leerboek Patientgericht communiceren in de ggz.

Kwaliteitsstandaarden GGZ: We leveren kwalitatief goede zorg, die voldoet aan de standaarden.

Yucelmethode: We gebruiken bij intake de Yucelmethode, en brengen zo levensverhaal, kwetsbaarheden en weerbaarheden, naasten en familie in beeld.

Werken werkt! Individuele Plaatsing en Steun: Wij geloven dat werken (of een andere zinvolle, vreugdevolle dagbesteding) belangrijk bijdraagt aan mentale gezondheid. Sommige cliënten hebben baat bij professionele hulp (IPS) bij het vinden van een passende dagbesteding, liefst betaald werk.

HART voor de GGZ: We werken vanuit compassie en met zelfcompassie vanuit de gedachte dat je pas goed voor de ander kunt zorgen als je ook goed voor jezelf zorgt. We behandelen onze cliënten zoals we zelf behandeld willen worden. We werken met plezier en voldoening.

Kennis delen: We houden onze kennis up-to-date volgens de geldende richtlijnen en standaarden. We delen opgedane kennis en ervaring met anderen, al dan niet op social media. Stagiairs zijn welkom! We onderzoeken hoe we kunnen samenwerken met bijvoorbeeld UMCU, Hogeschool Utrecht en RINO Utrecht.

eHealth: We maken gebruik van eHealth als onze cliënten daarbij gebaat zijn. We wijzen cliënten en hun naasten op betrouwbare sites als PsychoseNet en Proud2bme. We maken gebruik van moderne communicatiemiddelen zoals beeldbellen via het beveiligde Therapieland.

Sociaal en duurzaam ondernemen: We leveren zorg in de wijk en bezoeken onze cliënten zoveel mogelijk op de fiets. We maken gebruik van lokale producten en diensten. We sparen om ook eens iets leuks en zinvols voor onze cliënten en onszelf te kunnen doen.

Herstelacademie ENIK: We werken samen met, en verwijzen onze cliënten naar herstelacademie ENIK. Bij ENIK kunnen onze cliënten met gelijken werken aan hun herstel, bijvoorbeeld door een Wellness Recovery Action Plan (WRAP) te maken.

En de vraagtekens dan? Die staan voor ruimte voor een eigen inbreng. Wat vindt de cliënt belangrijk? Zijn naasten en familie? Onze teamgenoten? Leren door doen betekent ook dat je je werkwijzen of zelfs je uitgangspunten verandert als de praktijk daar om vraagt. Nieuwe tijden brengen soms nieuwe inzichten.

Met elkaar aan de slag!

Zorg bieden vanuit compassie is vooral doen, de handen uit de mouwen. Samen werken. In de eerste plaats met elkaar, met de cliënt, zijn naasten en familie. Maar ook met huisartsen en POH-GGZ, het sociale wijkteam, onze BuurtzorgT zusterteams, Altrecht (gebiedsteams, IHT en crisisdienst), Lister, Astare, gemeente, politie…

En misschien wel met jou?

Enthousiast? Wij zoeken voor Team Tuindorp Utrecht ggz-professionals met pit en ondernemingsgeest, die goed kunnen samenwerken, organiseren en netwerken. Die creatief kunnen denken en doen, en ambulant willen werken middels zelfsturing, binnen de kaders van BuurtzorgT. Respect, vertrouwen en gelijkwaardigheid zijn kernwaarden. Humor en (zelf)relativering zijn mooi meegenomen. Het zou prachtig zijn als je al bekend bent met de sociale kaart van Utrecht!

Op dit moment zoekt Team Tuindorp een sociaal psychiatrisch verpleegkundige. Hier lees je de vacature.

Voor meer informatie of – durf te doen – het sturen van een motivatiebrief en cv: mailbox-utrechttuindorp@buurtzorgt.nl

Remke van StaverenTeam Tuindorp Utrecht BuurtzorgT
Deel deze blog